Регистрация на фирма

Когато обмисляме някакво бизнес начинание, трябва предварително да уточним под каква форма ще го осъществяваме. Да се регистрираме ли като упражняващ свободна професия, или да извършваме дейност чрез търговско дружество?

Част от отговорите ни дава Търговския закон. Съгласно разпоредбите му, едно лице е търговец, ако дейността му е:
• покупка на стоки с цел препродажба в първоначален или преработен вид;
• продажба на стоки собствено производство;
• покупка на ценни книги с цел препродажба;
• търговско представителство и посредничество;
• комисионни, спедиционни и превозни сделки;
• застрахователни сделки;
• банкови и валутни сделки;
• менителници, записи на заповед и чекове;
• складови сделки;
• лицензионни сделки;
• стоков контрол;
• сделки с интелектуална собственост;
• хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги;
• покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
• лизинг.

Видове фирми за регистрация

Щом имате намерение да осъществявате някоя от тези дейности, трябва да регистрирате търговско дружество – ООД/ЕООД или ЕТ. Търговска дейност може да бъде осъществявана и от друг тип дружества – АД (акционерно дружество), ДЗЗД (дружество по Закона за задълженията и договорите, СД (събирателно дружество) и др. Но при тези тип дружества има много особености, и Ви препоръчваме предварителна консултация с адвокат/юрист и счетоводител.

В кои случаи може и да не регистрирате фирма?

– ако се занимавате със селско стопанство;
– ако сте занаятчия, предоставяте услуги с личен труд или имате свободна професия;
– предоставяте хотелски услуги в дома, в който живеете.

Данъчното облагане на упражняващите свободна професия е регламентирано в ЗДДФЛ, като са посочени примерни дейности, които се дефинират като свободни:

експерт-счетоводители, консултанти, одитори, адвокати, нотариуси, частни съдебни изпълнители, съдебни заседатели, експерти към съда и прокуратурата, лицензирани оценители, медицински специалисти, преводачи, архитекти, инженери, технически ръководители, дейци на културата, образованието, изкуството и науката, застрахователни агенти и др., които извършват независима икономическа дейност.

Ако сте консултант, можете да извършвате дейността си като упражняващ свободна професия, без да се налага да регистрирате фирма. Но за да се извършите необходимите регистрации, ще Ви е необходима диплома.

Пример: Ако имате диплома за счетоводител, но желаете да се регистрирате като упражняващ свободна професия, с дейност изработка и продажба на бижута, регистрацията ще Ви бъде отказана.