От 1 март до 30 юни фирмите трябва да подадат годишните си данъчни декларации и годишните отчети за дейността за 2020 г.

Според последните промени в данъчното законодателство, кампанията за деклариране и плащане на корпоративните данъци за 2020 г. стартира на 1 март 2021 г. и ще продължи до 30 юни.

Юридическите лица разполагат с четири месеца да подадат годишните си данъчни декларациии и годишните отчети за дейността. За целта е необходимо да разполагат с КЕП (квалифициран електронен подпис). Подаването на декларациите се извършва само онлайн през портала за електронни услуги на НАП.

От приходната агенция напомнят, че в същия срок (до 30 юни) трябва да бъдат платени дължимите данъци. Санкциите за неспазване на нормативните разпоредби са минимална глоба – 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата.