Имате въпрос?

Позвънете на :

089 474 5994

Работно време

Понеделник – Петък :

9:00 – 17:30

Развивайте бизнеса си, оставете осчетоводяването на нас.

Проакаунт 2020 ЕООД предлага професионални счетоводни и данъчни консултантски услуги във всички области, свързани с финансово-счетоводните процеси в една организация – счетоводство, финансово и данъчно консултиране, труд и работна заплата на служители и управленския екип.

Независимо от степента на важност на счетоводните процеси за бизнеса ви, Проакаунт 2020 ще ви предостави услуги, които напълно отговарят на нуждите на организацията ви и ще ви позволи да използвате счетоводната информация за правилно управление на вашия бизнес.

Независимо от размера и вида на организацията ви, ние предлагаме гъвкава система, която да отговори на установените в организацията ви финансово-счетоводни процеси, така че да може да ги управлявате по начин, който ефективно спомага за развитието на вашия бизнес.

Удобна локация

Намираме се в централната част на град Пловдив и разполагаме с паркинг в непосредствена близост.

Атрактивни цени

Качеството на услугите и атрактивните цени, ни дават увереност за лидерство на пазара.

Богат опит

Многогодишният ни опит в счетоводните услуги ще гарантира сигурно опериране на бизнеса Ви.

Проакаунт 2020 ще ви помогне да управлявате финансово-счетоводните си процеси

Основната ни цел е да изградим дългосрочни бизнес взаимоотношения с клиентите си, основани на лоялност и доверие чрез предоставяне на решения, базирани на добри практики и индивидуален подход.

Счетоводните ни услуги осигуряват всичко, от което фирмата Ви се нуждае за да работи в съответствие с данъчното и осигурителното законодателство. При сключване на договор за счетоводно обслужване ще се съобразим с конкретните нужди на фирмата Ви – като размер на документооборота, специфични особености на бизнеса Ви и други.

Можете да ползвате и поотделно всяка от посочените услуги – например да поверите на нас само годишното приключване, или пък грижата относно трудовите договори и осигуровките.

Цените на счетоводните услуги започват от 40 лв. на месец и се определят индивидуално в зависимост от документооборота на фирмата Ви и дали сте регистрирани по ЗДДС.

 • Труд и работна заплата (ТРЗ)

 • Годишно приключване

 • Обработка и осчетоводяване на първичните документи

 • Следене на оборотите за задължителна регистрация по ЗДДС

 • Обработване на касовите и банкови разплащания

 • Осчетоводяване на разходите за работни заплати, социални осигуровки и данъци

 • Ежемесечно подготвяне на дневниците за покупки и продажби

 • Справката-декларация по ЗДДС и подаването им по електронен път

Данъчното законодателство е едно от най-често променяните в България и независимо от типа на вашия бизнес, или размера и корпоративната сложност на компания ви, данъчните ефекти имат значително влияние върху всяка финансова стъпка или бизнес решение, което правите. Екипът на Проакаунт 2020 може да ви консултира за правилния подход за управление на данъчния риск, независимо от вида на организацията или индустрията, в която оперирате.

Ние ще ви помогнем при тълкуването на българското данъчно законодателство и приложимите международни спогодби и европейски директиви при взаимоотношенията ви с данъчната администрация в България с цел минимизиране на данъчните рискове за бизнеса ви чрез:

 • данъчно-ефективни решения на специфични бизнес казуси в областта на счетоводното и данъчно законодателство

 • консултации във връзка с ДДС ефекти, корпоративно и лично подоходно облагане, еднократни данъци и всички други преки и непреки данъци, сделки между свързани лица

 • консултации във връзка с местни данъци и такси, данъци върху недвижимо имущество

 • консултации във връзка с прилагане на Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане и изготвяне на документи за прилагането им

 • консултации във връзка с данъчни ефекти при бизнес схеми, сливания, придобивания и други свързани с управленски бизнес решения въпроси

 • представителство пред данъчните органи, включително по време на данъчни ревизии и насрещни проверки, и съдействие при изготвянето и подаването на декларации и други изисквани отчетни форми от данъчната администрация

В Проакаунт 2020 ЕООД не само ще ви помогнем да отговорите на всички административни и регулаторни изисквания на данъчната администрация и да намалите риска за организацията си, но и ще ви консултираме как да оптимизирате своите разходи с оглед на вида на организацията ви.

Изпратете запитване

Ако имате въпроси или запитвания за оферта за конкретна услуга, може да използвате формата за съобщения от дясно. Опишете максимално въпроса си и някой от служителите на Проакаунт 2020 ще ви отговори възможно най-бързо!

089 474 5994

office@proaccount.bg

  Къде се намираме